Am 9,15

PRZEPOWIEDNIE ODNOWY MESJAŃSKIEJ
Izrael równy poganom
9 15 Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem - mówi Pan Bóg twój.


Zobacz rozdział