Am 9,8

WIZJE PROROKA
Izrael równy poganom
9 8 Oto oczy moje, Pana Boga, zwrócone są na królestwo grzeszne i zgładzę je z powierzchni ziemi. Nie zgładzę jednak zupełnie domu Jakuba - wyrocznia Pana.


Zobacz rozdział