Ap 12,9

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
LOSY KOŚCIOŁA
Niewiasta i Smok*
12 9 I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie*.


Przypisy

12,1 - Rozdział ten ilustruje walkę szatana z Kościołem w ciągu wieków.
12,9 - Por. Łk 10,18; J 12,31.

Zobacz rozdział