Ap 15,3

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
LOSY KOŚCIOŁA
Hymn Mojżesza i Baranka
15 3 A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego*, i pieśń Baranka: «Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!


Przypisy

15,3 - Wj 15,1-19; Pwt 32,1-43.

Powiązane utwory

Wielkie i dziwne są dzieła Twoje ks. Henryk Markwica - Ap 15,3-4

Exsultate Deo - 1-głosowy

Uwielbiajmy Boga, tylko On jest Święty ks. Ireneusz Pawlak - Ap 15,3-4

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział