Ap 3,12

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Filadelfii
3 12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni* Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.


Przypisy

3,12 - "Świątyni" - tj. Kościoła, tu i w wieczności; "Nowe Jeruzalem" (por. Ap 21,2nn) - symbol Kościoła w kształcie ostatecznym lub w aspekcie mesjańskim.

Zobacz rozdział