Ap 18,23

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
KARA NA "WIELKI BABILON"
Opłakiwanie zagłady Babilonu*
18 23 I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody -


Przypisy

18,9 - Cała scena jest symboliczna, szczegółów jej nie należy brać dosłownie. Por. Ez 27n.

Zobacz rozdział