Ap 2,4

LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
List do Kościoła w Efezie
2 4 Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.


Zobacz rozdział