Ap 6,16

WIZJE PROROCZE: SIEDEM PIECZĘCI, SIEDEM TRĄB I SIEDEM CZASZ JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO
LOSY CAŁEJ LUDZKOŚCI
Baranek otwiera sześć pierwszych pieczęci*
6 16 I mówią do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka,


Przypisy

6,1 - (Ap 6,1-16) - Sens: Chrystus jest władcą dziejów, a klęski są zwiastunami dnia gniewu Bożego.

Zobacz rozdział