Ba 3,22

Mowa proroka
3 22 Nie słyszano o niej w Kanaanie* ani w Temanie* jej nie widziano.


Przypisy

3,22 - "Kanaan" - inaczej Fenicja; "Teman" - szczep lub miejscowość w południowej Idumei.

Zobacz rozdział