Ba 4,21

Mowa proroka
4 21 Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół.


Zobacz rozdział