Ba 4,29

Mowa proroka
4 29 Albowiem Ten, co zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym».


Zobacz rozdział