Ba 5,3

Mowa proroka
5 3 Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem.


Zobacz rozdział