Ba 5,4

Mowa proroka
5 4 Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: "Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!"


Zobacz rozdział