Ba 6,68

List Jeremiasza
6 68 W żaden sposób nie stwierdziliśmy, że są bogami, dlatego się ich nie bójcie!


Zobacz rozdział