Dn 11,31

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Walki za Antiocha IV Epifanesa
11 31 Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię-twierdzę, wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką*.


Przypisy

11,31 - Zob. Dn 9,27.

Zobacz rozdział