Dn 2,34

ŻYCIORYS DANIELA
Daniel wykłada sen
2 34 Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień*, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je.


Przypisy

2,34 - Por. Iz 28,16n.

Zobacz rozdział