Dn 10,20a

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Wizja męża w białych szatach
10 20a * I powiedział: «Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie?


Przypisy

10,20a - Przestawienia tekstu z uwagi na sens: Dn 10,20a + Dn 10,21a + Dn 10,20b.

Zobacz rozdział