Dn 12,2

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
12 2 Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie*.


Przypisy

12,2 - Zmartwychwstanie ciał po ucisku eschatologicznym.

Zobacz rozdział