Dn 10,21a

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA
Wizja męża w białych szatach
10 21a Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy.


Zobacz rozdział