Dn 2,22

ŻYCIORYS DANIELA
Wystąpienie Daniela
2 22 On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego.


Zobacz rozdział