Dn 6,28

ŻYCIORYS DANIELA
Wyznanie wiary Dariusza
6 28 On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów».


Zobacz rozdział