Dn 8,15

WIZJE DANIELA
Wyjaśnienie wizji
8 15 Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie i roztrząsałem jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny,


Zobacz rozdział