Dz 1,5

PROLOG
Dzień Wniebowstąpienia*
1 5 Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni* Duchem Świętym».


Przypisy

1,1 - Por. Łk 24,50n.
1,5 - Dosł.; "zanurzeni w..." (por. Mt 3,11 par.).

Zobacz rozdział