Dz 2,4

PROLOG
Zesłanie Ducha Świętego
2 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.


Zobacz rozdział