Dz 10,44

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Powołanie setnika Korneliusza
10 44 * Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki.


Przypisy

10,44 - Tzw. zesłanie Ducha Świętego na pogan. Por. Dz 2,1-13; Dz 4,31.

Zobacz rozdział