Dz 2,39

PROLOG
Pierwsze nawrócenie Żydów
2 39 Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz».


Zobacz rozdział