Dz 11,11n

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Św. Piotr wyjaśnia sprawę Korneliusza
11 11 Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. 12 Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka.


Zobacz rozdział