Dz 7,43

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Mojżesz - prorokiem i wodzem
7 43 Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon*.


Przypisy

7,43 - Am 5,25nn (LXX); Moloch - bóstwo nieba i słońca; Remfan - prawdopodobnie planeta Saturn.

Zobacz rozdział