Dz 15,14-19

TAK ZWANY SOBÓR JEROZOLIMSKI
Mowa św. Jakuba
15 14 Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. 15 Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: 16 Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, 17 aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia. 18 To są [Jego] odwieczne wyroki*. 19 Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga,


Przypisy

15,18 - Am 9,11n (LXX); Jr 12,15; Iz 45,21.

Zobacz rozdział