Dz 15,16

TAK ZWANY SOBÓR JEROZOLIMSKI
Mowa św. Jakuba
15 16 Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go,


Zobacz rozdział