Dz 16,8.11

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
DRUGA WYPRAWA MISYJNA
Poprzez Azję Mniejszą
16 8 przeszli więc Myzję i zeszli do Troady*.
Przeprawa do Macedonii. Filippi
11 Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki*, a następnego dnia do Neapolu*,


Przypisy

16,8 - Port na tej samej równinie, na której stała niegdyś homerycka Troja.
16,11 - Samotraka - niewielka wyspa na Morzu Egejskim; Neapol - port macedoński, dzisiaj Cavalla.

Zobacz rozdział