Dz 2,30

PROLOG
Pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła
2 30 Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie,


Zobacz rozdział