Dz 26,9-12

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
KONIEC DZIAŁALNOŚCI - UWIĘZIENIE
Mowa Apostoła przed królem
26 9 Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka. 10 Uczyniłem to też w Jerozolimie i wziąwszy upoważnienie od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć, 11 i często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach. Prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych miastach. 12 * Tak jechałem do Damaszku z upoważnienia i z polecenia najwyższych kapłanów.


Przypisy

26,12 - (Dz 26, 12-18) - Por. Dz 9,1-19; Dz 22,6-21.

Zobacz rozdział