Dz 28,16

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
KONIEC DZIAŁALNOŚCI - UWIĘZIENIE
Ku Rzymowi
28 16 Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował*.


Przypisy

28,16 - Był to rodzaj aresztu domowego pod nieustanną strażą żołnierza (custodia militaris).

Zobacz rozdział