Dz 5,32

PROLOG
Sanhedryn przeciw Apostołom
5 32 Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni».


Zobacz rozdział