Dz 7,16

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Mowa przed Sanhedrynem: od Abrahama do Mojżesza
7 16 Przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobie, który Abraham kupił za srebro od synów Chamora w Sychem*.


Przypisy

7,16 - Dane tego wiersza niezgodne z danymi ST (Rdz 23,3-20; Rdz 33,19; Rdz 50,13; Joz 24,32) pochodzą zapewne z jakiejś tradycji pozabiblijnej.

Zobacz rozdział