Dz 7,38.53

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Mojżesz - prorokiem i wodzem
7 38 On to w społeczności na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa życia, ażeby wam je przekazać.
Zakończenie mowy
53 Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go».


Zobacz rozdział