Dz 4,20

PROLOG
Apostołowie Piotr i Jan przed Sanhedrynem
4 20 Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli».


Zobacz rozdział