Dz 7,53

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Zakończenie mowy
7 53 Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go».


Zobacz rozdział