Dz 13,5

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
Apostołowie ruszają w pierwszą podróż misyjną. Cypr
13 5 Gdy przybyli do Salaminy*, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich; mieli też Jana do pomocy.


Przypisy

13,5 - Najznaczniejsze miasto wyspy, za panowania Ptolemeuszów - stolica.

Zobacz rozdział