Dz 16,5

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
DRUGA WYPRAWA MISYJNA
Przyłączenie się Tymoteusza
16 5 Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.


Zobacz rozdział