Dz 2:43

PROLOG
Życie pierwotnego Kościoła*
2 43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.


Przypisy

2,42 - Summarium - zob. Wstęp.

Zobacz rozdział