Dz 21,18

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
KONIEC DZIAŁALNOŚCI - UWIĘZIENIE
Przyjęcie przez Kościół jerozolimski
21 18 Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba*. Zebrali się też wszyscy starsi.


Przypisy

21,18 - Por Dz 15,13.

Zobacz rozdział