Dz 4,13

PROLOG
Apostołowie Piotr i Jan przed Sanhedrynem
4 13 Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa.


Zobacz rozdział