Dz 4,19

PROLOG
Apostołowie Piotr i Jan przed Sanhedrynem
4 19 Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga?


Zobacz rozdział