Dz 8,26-31

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Filip nawraca dworzanina etiopskiego
8 26 «Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy*: jest ona pusta» - powiedział anioł Pański do Filipa. 27 A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki*, zarządzający całym jej skarbcem, 28 i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. 29 «Podejdź i przyłącz się do tego wozu!» - powiedział Duch do Filipa. 30 Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» - zapytał. 31 A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.


Przypisy

8,26 - Miasto na południu Palestyny, przy głównym szlaku wiodącym z Jerozolimy do Egiptu.
8,27 - Stały tytuł królowych Etiopii, podobnie jak "faraon" był tytułem królów Egiptu.

Zobacz rozdział