Ef 1,20

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Dziękczynienie i modlitwa o znajomość Chrystusa jako Głowy
1 20 Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy* na wyżynach niebieskich*,


Przypisy

1,20 - "Prawicy" - Ps 110[109],1; "niebieskich" - zob. Ef 1,3.

Zobacz rozdział