Ef 2,8-9

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Powołanie grzesznej ludzkości do życia w Chrystusie
2 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.


Zobacz rozdział