Ef 2,21

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Zjednoczenie pogan i Żydów w Bożą świątynię
2 21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,


Zobacz rozdział