Ef 5,32

O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
Zasady życia domowego - wielki wzór dla mężów i żon
5 32 Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła*.


Przypisy

5,32 - Tajemnicę tu stanowi to, że związek małżeński pierwszych rodziców jest typem - zapowiedzią związku Chrystusa z Kościołem. Już prorocy chętnie przedstawiali związek Boga z Jego ludem jako małżeństwo (Iz 50,1; Jr 2,2; Ez 16; Oz 2,18; podobnie całą Pnp). Każde małżeństwo chrześcijan jest widzialnym odnowieniem misterium Chrystusa i Kościoła. Z tego tekstu pośrednio da się wywnioskować, że małżeństwo chrześcijan jest sakramentem.

Zobacz rozdział